Årsmøtet 2021

Styret vedtok i styremøte 15.april 2021 å utsette årsmøtet til 2022. Bakgrunnen for vedtaket er følgende: Corona restriksjonene gjør det vanskelig å fastsette en dato som vi kan holde oss fast til. Regnskapet for foreningen er utlagt i havnene, og om bruk for flere eksemplar, kan dette ordnes. Ta kontakt om du trenger et eksemplar. Revisorene har avlagt rein erklæring, og anbefaler at regnskapet blir godkjent som det foreligger. Ved fristens utløp var det ikke innkommet noen forslag. En enstemmig valgkomite har framlagt forslag til gjenvalg på alle poster.

for styret,
Rolf Voldsund