Årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening

onsdag 16. mars 2022 kl. 19.00 i Gåseidvika.

Til behandling: Vanlige årsmøte saker. Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 02. mars 2022.

Styret.