Båtplass

Båtplass og utleie


Tildeling av båtplass og eventuelt midlertidig leie forutsetter medlemskap i Ålesund Motorbåtforening. Plasser tildeles etter ansiennitet. For midlertidig leie, kontakt leder av havnestyret i Gåseidvika eller Storvika. Se her!

Søk om medlemskap i Ålesund Motorbåtforening.