Strøminstruks

Strøm-bilde jpg

STRØMINSTRUKS FOR HAVNENE

  1. All tilkobling av strøm skal avtales med havnekomiteen.
  2. Kabel fra båt til strømsøyle skal være gummikabel, minimum 2,5 mm2, godkjent for utendørs bruk.
  3. Gummikabel skal tilsluttes med rund industrikontakt direkte i strømsøyle, dør skal lukkes helt og låses.
  4. Overgangskontakt på kabel eller i søyle er ikke tillatt.
  5. Utvendige skjøt på gummikabel er ikke tillatt.
  6. Låsbare støpsler fås kjøpt hos havnekomiteen. Miniteller er koblet på hvert uttak og båteiere blir belastet for forbrukt strøm.
  7. Følg instrukser og hjelp havnekomiteen å holde anlegget i orden.