• Årsmøtet 2021 (12 februar, 2021) - Det kalles inn til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening torsdag 22.04.2021, kl. 19:00 i foreningens lokaler i Gåseidvika. Det tas forbehold om endringer på grunn av Covid-19 restriksjoner, eventuelle endringer kunngjøres på våre nettsider. Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 8. april. 
  • Koronasituasjonen (29 januar, 2021) - Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og å holde avstand med minimum 1 meter.
  • Julehilsen (17 desember, 2020) - Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og leverandører en Hilsen styret i ÅMF
  • Facebookgruppe for medlemmer (13 oktober, 2020) - Her finner du vår Facebookgruppe "Ålesund Motorbåtforening avd Gåseidvika/ Storvika småbåthavn" for medlemmer.
  • Koronasituasjonen (28 mai, 2020) - Vi har nå åpnet opp for inntil 20 personer som kan møtes på foreningens lokaler, med de faste  krav om oppfølging av myndighetenes pålegg. Lokalene og toalett er utstyrt med såpe og/eller antibac.
  • Valgresultat Årsmøtet 2020 (28 mai, 2020) - Hovedstyre:Leder: Rolf Voldsund (gjenvalgt 1 år)Styremedlem: Cato Olsvik (ikke på valg)Styremedlem: Arne Tafjord (gjenvalgt 2 år)Styremedlem: Ole Breivik (1 år)Styremedlem: Jan Inge Reite (gjenvalgt 2 år)Varamedlem: Per Einar Relling (1 år)Varamedlem: Thor Egil Fiskerstrand (1 år) Revisorer:Frode Øvstegård Terje Petersen Havnestyrer: Gåseidvika Ole Kåre TennøyBjørn SkinnesArne PaulsenSvein LøvikKasper Giske Storvika Bjørn Bjerknes Per Einar Relling…