Storvika

Storvika, Ålesund Motorbåtforening

Tonningsgate 4
6006 ÅLESUND

Epost: storvika@aamf.no
Tlf: 413 89 558

 

storvika

Utleige av opplagsplass i Storvika.
Om et medlem vil ha båten sin til vinteropplag så vennligst ta kontakt med havnestyret i Storvika. Bruk av strøm osv. avtales med havnestyret, og betales før sjøsetting.

Havnestyret står for innkrevingen av opplagavgiften, som beregnes pr. fot og betales ved tilsendt giro.

Det er for tiden god plass til vinterlagring i Storvika ta kontakt med havnestyret.

Historikk i Storvika
Denne havna ble bygget som pælekai i 1956 -57 med plass til ca.70 båter. Havna har egen opphalingsslipp for båter, den skulle også fungere som lagringsplass for båtene i vinterhalvåret. I 1963 ble det bygget et verkstedskur og oppholdsrom for båtfolket, senere så kom det et tilbygg som i dag fungerer som garasje for traktoren, så kom det ladestasjon for batterier, og der kom dreiebenk, søyleboremaskin, og mye håndverktøy så havna var godt rustet for å kunne avhjelpe medlemmene som ville arbeide på egen hånd.

På slutten av 70 tallet så stilte damene opp til vårpussen med kaffe, og nystekte vafler og rundstykker som gikk unna blant båtfolket, og vi må ikke glemme at jentene var med på å skape et utrolig fint samhold blant gutta i Storvika.

Overskuddet damene fikk av salget gikk tilbake til havna i form av Høytrykksprøyte, og diverse håndverktøy, så som boremaskiner, vinkelsliper osv.

Helt på tampen av 80 åra så ble den gamle kaien revet og erstattet med flytebrygger, noe som ble meget godt mottatt av de aller fleste.

I 1995 fikk vi kjøpe området av Ålesund Kommune ved Havnevesenet, og noe areal i tillegg fikk vi vederlagsfritt med Ålesund Kommune, så i dag eier vi begge våre havner.

Storvika har vært gjennom store endringer både i havnebildet og på landsiden:
- Varmestuen ble ferdigstilt i 2005 og er daglig åpent på dagtid, og flittig benyttet av medlemmer.
- Uteområdet opparbeidet med murkant mot hovedvei og asfaltert med betongasfalt.
- Gjerdestolper med kjetting mot nabo mot nordøst.
- I løpet av 2006 investerte vi i nye strømbesparende lysstolper med telleverk på hvert strømuttak.

- Ny kaifront ble oppført i naturstein høsten 2009.

Fullførte eller planlagte prosjekter i Storvika.
Endelig er det etterlengtede huset kommet på plass i Storvika, takket være en stor innsats fra medlemmene i Storvika. Det er slik at alltid er det en stamme som står for framdriften, de øvrige vil bare et plass å fortøye båten sin. Forstøtningsmuren mot slipp og brygge er ferdig opplagt og toppdekket blir ferdigstøpt i løpet av høsten 2011.