Gåseidvika

Gåseidvika, Ålesund Motorbåtforening

Gåseidvika,
6015, ÅLESUND

Epost: gaaseidvika@aamf.no
Tlf: 907 06 390

 

 

Gåseidvika havn 15cm

Historien

Ålesund Motorbåtforening fikk overta Gåseidvika i desember 1987, og umiddelbart ble det flytting fra Nørvasundet og Sørnesvågen, men først måtte vi få gjennomslag for vei til havna og ikke minst vann, for motorveien var nesten ferdig bygd, og den måtte vi krysse. Løsningen ble en kulvert og veitrase` til over 1,2 million kroner, så sto det igjen å få strøm frem til området, samt planering av området. I 1988 lå havna ferdig utlagt, i 1989 fikk vi kjøpt et område , men vi eier ikke alt, senere ble satt i gang med båtmesser med det mål at det skulle komme et klubbhus med tid og stunder. I oktober 1995 ble huset overlevert til medlemmene i Gåseidvika vederlagsfritt. Det finnes et verksted med komplett utstyr av alle typer verktøy, der er havnekontor, toalett, også handikaptoalett, samt stor sal, og et meget godt utbygd kjøkken.

Lokalet kan leies av foreningens medlemmer til familiære sammenkomster

Framtids-vyer for Gåseidvika

Vi har stor pågang etter båtplasser. Pr. i dag er det ca 60 personer som står på venteliste over en båtplass, men om alle søkerne er helt realistiske vet vi enda  ikke.

Det er plassert ut kamera for videoovervåkning av havna.

Fullførte  prosjekt  i  Gåseidvika

Den nye 5 piren ble ferdig utlagt med plass for 55 båter høsten 2004.  Ytterligere 11 båtplasser ble lagt ut for salg høsten 2007.

Strømbokser, lys stolper samt vannposter har nå kommet på plass.  Behov for ytterligere strømuttak vurderes fortløpende.

Et større verksted med snekkerbod er realisert, slik at det endelig er plass til snekkerimaskinen som foreningen fikk i gave fra Tretek.

I 2009 ble hovedbrygga forlenget med 40 meter betongbrygge mot vest.  Ledige brygger er utlagt som bølgedempere.

Nytt lagerbygg med grunnflate på 60 kvadratmeter og med en og en halv etasje, til erstatning for gammel container ble fullført 2012.

Lokalet er utstyrt med spesialrom for "farlig avfall".  Det er kjøpt 155 kvadratmeter tilleggsareal mot øst.

Leie av lokalet i Gåseidvika.

Lokalet har plass til ca. 45 gjester, der er dekketøy til alle typer serveringer, stort kjøleskap 250 liter, 150 liter fryser, oppvaskmaskin som tar oppvasken på ca. 3 minutter.

Lokalet leies ut kun til våre medlemmer for private arrangement.  Rengjøring før og etter leie utføres av leietaker.

Kontakt ÅMFs formann på formann@aamf.no for ytterligere informasjon.