Valgresultat Årsmøtet 2020

Hovedstyre:
Leder: Rolf Voldsund (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Cato Olsvik (ikke på valg)
Styremedlem: Arne Tafjord (gjenvalgt 2 år)
Styremedlem: Ole Breivik (1 år)
Styremedlem: Jan Inge Reite (gjenvalgt 2 år)
Varamedlem: Per Einar Relling (1 år)
Varamedlem: Thor Egil Fiskerstrand (1 år)

Revisorer:
Frode Øvstegård Terje Petersen

Havnestyrer:

Gåseidvika

Ole Kåre Tennøy
Bjørn Skinnes
Arne Paulsen
Svein Løvik
Kasper Giske

Storvika

Bjørn Bjerknes
Per Einar Relling
Olger Drønnesund
Kjetil Riise
Henry Honningsvåg
Cato Olsvik

Alle for 1 år

Valgkomite:
Leder i ÅMK
Cato Olsvik
Arne Tafjord