Årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening

onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00 i Gåseidvika.

Til behandling: Vanlige årsmøte saker. Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 01. mars 2023.

Styret.

Korona situasjonen

Myndighetene har innført nye og kraftigere restriksjoner og anbefaling i forbindelse med siste tids utvikling av smitte situasjonen. Aktiviteten i Ålesund Motorbåtforening er for tiden relativt lav, og ettersom anbefalingene går ut på å redusere sosial omgang mest mulig, finner styret det naturlig å innføre stenging av lokalene i havnene igjen, i første omgang til 15. januar 2022

Havnestyrene vil kunne utføre sine aktiviteter, men kaffeservering og lignende vil opphøre i dette tidsrommet.Vi følger myndighetenes anbefalinger og minner om avstand, bruk av munnbind og vask av hender.

for Styret
Rolf

Årsmøtet 2021

Det kalles inn til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening torsdag 22.04.2021, kl. 19:00 i foreningens lokaler i Gåseidvika.

Det tas forbehold om endringer på grunn av Covid-19 restriksjoner, eventuelle endringer kunngjøres på våre nettsider. 

Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 8. april

Koronalettelser

Ålesund Kommune har gjort visse lettelser i Covid 19 reglene, og i den forbindelse vil vi også lette litt på våre regler. Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og å holde avstand med minimum 1 meter.