Korona situasjonen

Myndighetene har innført nye og kraftigere restriksjoner og anbefaling i forbindelse med siste tids utvikling av smitte situasjonen. Aktiviteten i Ålesund Motorbåtforening er for tiden relativt lav, og ettersom anbefalingene går ut på å redusere sosial omgang mest mulig, finner styret det naturlig å innføre stenging av lokalene i havnene igjen, i første omgang til…

Les mer

Årsmøtet 2021

Det kalles inn til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening torsdag 22.04.2021, kl. 19:00 i foreningens lokaler i Gåseidvika. Det tas forbehold om endringer på grunn av Covid-19 restriksjoner, eventuelle endringer kunngjøres på våre nettsider.  Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 8. april. 

Les mer

Koronalettelser

Ålesund Kommune har gjort visse lettelser i Covid 19 reglene, og i den forbindelse vil vi også lette litt på våre regler. Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og…

Les mer

Koronaoppdatering

Kl. 10.00 i dag den 30.1.2021 vedtok Regjeringen å videreføre restriksjonene vedr. Covid 19 til midten av februar. Vi vil derfor fortsatt holde lokalene stengt inntil nye meldinger kommer fra myndighetene. Styret

Les mer