Årsmøtet 2021

Det kalles inn til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening torsdag 22.04.2021, kl. 19:00 i foreningens lokaler i Gåseidvika. Det tas forbehold om endringer på grunn av Covid-19 restriksjoner, eventuelle endringer kunngjøres på våre nettsider.  Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 8. april. 

Les mer

Koronalettelser

Ålesund Kommune har gjort visse lettelser i Covid 19 reglene, og i den forbindelse vil vi også lette litt på våre regler. Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og…

Les mer

Koronaoppdatering

Kl. 10.00 i dag den 30.1.2021 vedtok Regjeringen å videreføre restriksjonene vedr. Covid 19 til midten av februar. Vi vil derfor fortsatt holde lokalene stengt inntil nye meldinger kommer fra myndighetene. Styret

Les mer

Koronasituasjonen

Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og å holde avstand med minimum 1 meter.

Les mer

Koronasituasjonen

Under henvisning til de ny innførte restriksjonene fra myndighetene, stenges lokalene fram til foreløpig 18. januar 2021. Havnekomiteene og de som har nøkkel kan for forefallende arbeid benytte kontorene, men sørge for at de er låst også når de benyttes.

Les mer