Årsmøtet 2021

Styret vedtok i styremøte 15.april 2021 å utsette årsmøtet til 2022. Bakgrunnen for vedtaket er følgende: Corona restriksjonene gjør det vanskelig å fastsette en dato som vi kan holde oss fast til. Regnskapet for foreningen er utlagt i havnene, og om bruk for flere eksemplar, kan dette ordnes. Ta kontakt om du trenger et eksemplar.…

Les mer

Årsmøtet 2021

Det kalles inn til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening torsdag 22.04.2021, kl. 19:00 i foreningens lokaler i Gåseidvika. Det tas forbehold om endringer på grunn av Covid-19 restriksjoner, eventuelle endringer kunngjøres på våre nettsider.  Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 8. april. 

Les mer

Koronalettelser

Ålesund Kommune har gjort visse lettelser i Covid 19 reglene, og i den forbindelse vil vi også lette litt på våre regler. Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og…

Les mer

Koronaoppdatering

Kl. 10.00 i dag den 30.1.2021 vedtok Regjeringen å videreføre restriksjonene vedr. Covid 19 til midten av februar. Vi vil derfor fortsatt holde lokalene stengt inntil nye meldinger kommer fra myndighetene. Styret

Les mer

Koronasituasjonen

Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og å holde avstand med minimum 1 meter.

Les mer