Koronasituasjonen

Under henvisning til de ny innførte restriksjonene fra myndighetene, stenges lokalene fram til foreløpig 18. januar 2021.

Havnekomiteene og de som har nøkkel kan for forefallende arbeid benytte kontorene, men sørge for at de er låst også når de benyttes.