Korona situasjonen

Myndighetene har innført nye og kraftigere restriksjoner og anbefaling i forbindelse med siste tids utvikling av smitte situasjonen. Aktiviteten i Ålesund Motorbåtforening er for tiden relativt lav, og ettersom anbefalingene går ut på å redusere sosial omgang mest mulig, finner styret det naturlig å innføre stenging av lokalene i havnene igjen, i første omgang til 15. januar 2022

Havnestyrene vil kunne utføre sine aktiviteter, men kaffeservering og lignende vil opphøre i dette tidsrommet.Vi følger myndighetenes anbefalinger og minner om avstand, bruk av munnbind og vask av hender.

for Styret
Rolf