Årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening

onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00 i Gåseidvika.

Til behandling: Vanlige årsmøte saker. Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 01. mars 2023.

Styret.