Koronalettelser

Ålesund Kommune har gjort visse lettelser i Covid 19 reglene, og i den forbindelse vil vi også lette litt på våre regler. Fra og med fredag 5. februar 2021 vil vi åpne litt opp for foreningens lokaler, slik at max 10 personer kan oppholde seg innendørs. Det forutsetter at generelle forskrifter anvendes, dvs. handhygiene, og å holde avstand med minimum 1 meter.