Årsmøtet 2021

Det kalles inn til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening torsdag 22.04.2021, kl. 19:00 i foreningens lokaler i Gåseidvika.

Det tas forbehold om endringer på grunn av Covid-19 restriksjoner, eventuelle endringer kunngjøres på våre nettsider. 

Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 8. april